Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Vaatekauppa Hannu

Niemistenkatu 1

74700 Kiuruvesi

info@vaatekauppahannu.fu

Y-tunnus: 2826103-4

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Reetta Hyvärinen info@vaatekauppahannu.fi

3. Rekisterin nimi

Vaatekauppa Hannun verkkokaupan asiakkaat

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme lähettää sinulle tilauksesi ja hallinnoida palautuksia sekä vastata lähettämiisi viesteihin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tilaushistoria ja tilausten seurantatiedot sekä viestien sisältö.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa https://vaatekauppahannu.fi.

Tallennamme lähettämäsi lomaketiedot sekä tekemäsi tilauksen tiedot.

7. Tietojen luovutus

Vaatekauppa Hannu voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Maksupalveluna toimii Checkout,

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa jotka myönnetään vain rekisterin pitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, voi ne tarkistaa lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@vaatekauppahannu.fi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle info@vaatekauppahannu.fi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Lahjakortti